Tuesday, April 20, 2010

एउटा यस्तो गीत लेखौ०६६ पुस २५

एउटा यस्तो गीत लेखौ०६६ पुस २५

आउ साथी हात देऊ एउटा पहाड चढ्नु छ

हामी सबै जुटेर नयाँ दिन पढ्नु छ

कर्मयोगि हातहरु सिर्जनामा लगाउने

कोठेबारी मुन्तिर फलफूल लगाउने

आउ साथी साथी साथ देउ

एउटा तल्ला थप्नु छ

हाम्रै नयाँ घरमा विधुत जडान गर्नु छ

गाउँ घरमै पुर्याउने इमेल र इन्टरनेट

घरै बसि गर्ने हो आफन्तसंग भेट

आउ साथी आँखा देऊ

एउटा दृष्य हेर्नु छ

तिमी हामी मिलेर

इतिहाँस फेर्नु छ ।

No comments:

Post a Comment