Thursday, September 17, 2009

गीत

जती गायो उती मधुर एउटा मिठो गीत जिन्दगी
जती लायो उती थोरै एउटा अपुग प्रीत जिन्दगी

थाहा छैन दौडिरहन्छन् अनिश्ची यी पाइलाह
दिन संगै थपिरहन्छन् खूसी माग्ने थैलाहरु
जति बस्यौं बस्रु लाग्ने एउटा मीठो शीत जिन्दगी
जति लायो उति थोरै एउटा अपुग प्रीत जिन्दगी

भोकै हुन्छन् असिमीत यि चहाना र इच्छाहरु
तिर्खाइरहन्छन् समूद्रमै खुसी खोज्ने मनहरु
ज्ति हिड्यो हिडु लाग्ने एउटा अविरल रीत जिन्दगी
जति लायो उति थोरै एउटा एउटा अपुग प्रीत जिन्दगी

No comments:

Post a Comment